Jitka Balážová - knihařství, výroba kronik

Jsem hrdá knihařka, která se nebojí výzev. Snažím se být inovativní a současně pevně zakotvená v tradicích řemesla.

Kromě vázání knih, vyrábím nejraději kroniky, deníky, složky, desky na diplomy, zajímavé a originální diplomové práce, speciální krabice a kazety pro předání darů, cen a pro různé jiné příležitosti. Pracuji s papírem, lepenkou, plátnem a kůží.

Knihařině jsem se vyučila před mnoha lety v Bohumíně a další navazující roky jsem pracovala v malé dílně pod odborným vedením zkušených knihařů Miroslava Janoty a Ladislava Nováčka.

Práce na kožené kronice s pérovým hřbetníkem pod vedením pana Janoty

Na nějakou dobu jsem se řemeslu vzdálila a věnovala se úplně jiným profesím. V roce 2016, kdy majitel dílny, p. Janota, vážně onemocněl, jsem tuto dílnu odkoupila. Zabránila jsem tím zániku poslední knihařské dílny v regionu. Pro mě to znamenalo zásadní změnu, začátek podnikání a znovuoprášení teoretických i praktických znalostí knihařiny.

Od roku 2023 spolupracuji se zlínskou polytechnickou školou, kde se připravují noví knihaři. V současnosti pod mým dohledem v dílně pracují dvě šikovné učnice, budoucí nadějné knihařky.

Návrat k řemeslu a začátek vlastního podnikání považuji za jedno z mých skvělých životních rozhodnutí. Obdivuji se uměleckým knihařům, sama sebe ovšem považuji především za řemeslnou knihařku. Mé výrobky se vyznačují jednoduchostí, precizností a hlavně funkčností. 

Svým zákazníkům nabízím produkty, které budou dobře sloužit jeho potřebám. 

Nákupem v tomto obchodě si vybíráte lokální ruční práci a tradici. Získáte jedinečný a pečlivě zpracovaný produkt. Navíc, přispějete k udržení řemeslné výroby a k podpoře vzdělávání nových knihařů. 

Vaše Jitka Balážová

Kontakty