Zlatička

Ražba zlatičkou - strojní zlacení

V naprosté většině případů se v knihařstvích využívají zlatičky, někdy nazývané zlaticí lisy. V dnešní době to ale mohou být i moderní digitální přístroje. Digitální zlatičky se používají většinou v tiskárnách nebo copy centrech. S nimi se však nikdy nedocílí takových výsledků, jakých je možné dosáhnout pouze při použití tradiční zlatičky. Ta využívá nejen tepla, ale i tlaku, a tak je text nebo ornament krásně plastický či reliéfní. Knihař s klasickou zlatičkou může razit do různě strukturovaných povrchů i do kůže. U digitálních to nelze. Zde musí být povrch nekompromisně hladký. 

Jedinou nevýhodou tradiční zlatičky oproti digitální je skutečnost, že jsme odkázáni na sady písmen, které máme v dílnách k dispozici. Pro případný konkrétní font písma se tedy musí nechat vyrobit raznice. Stejně tak se to týká ornamentů, znaků a log. I v těchto případech lze razit jen s použitím raznice.

Něco navíc o ražbě najdete v jiném článku zde.

Pokud si chcete udělat vizuální představu o ražbě, podívejte se na ukázku sazby a ražby na youtube. Určitě si přečtěte také další blogové články.

 

Na fotografiích níže jsou:

- svěrák v hlavě zlatičky / zlaticího lisu

- kolmé nastavení hlavy a svěráku

- sady mosazného písma

- raznice / štoček státního znaku - lva

Ražba nápisu Svatební kniha                            Ražba přes fólii

Sady mosazného písma                            Ražba státního znaku

Postup zlacení ve zlatičce

V případě ražby nápisů se ze sady písma vysází ručně písmenko po písmenku požadovaný text. Ten se upevní do svěráku a vloží do rozehřáté hlavy zlatičky. Mosazné písmo se vcelku rychle nahřeje a následně se přes fólii razí do podkladu. Pokud se používá raznice, tak podle její velikosti se buď uchytí ve svěráku, nebo se lepí na speciální kovový plát, který se pak také vkládá do rozehřáté hlavy.

Podle typu zlatičky se razí pomocí ruční páky, nebo nožního pedálu.

Stejně jako u ručního zlacení je i při práci se zlatičkou nutné mít zkušenosti a cit. Je třeba správně odhadnout teplotu, dobu tlaku i tlak samotný a v neposlední řadě rozmístění ražby na knize.

Na fotografiích níže jsou:

- písmo uchycené ve svěráku

- raznice ve svěráku

- vysázený text před zlacením

- vyzlacená kronika vč. znaku obce

Připravené nápisy pro zlacení                            Uchycená raznice ve svěráku

Kronika před zlacením                            Kronika po zlacení